Colomer Leather Group

Digital

Grup Colomer, és un holding amb dos-cents anys d’història dins del sector de la comercialització de les pells. La companyia Colomer Leather Group, té com a objectiu controlar i incorporar els diversos factors del mercat que operen dins del negoci de la pell.

Sent conscients de la tradició de l'ofici, l'empresa busca l'excel·lència en els seus productes, des de l'elecció de la matèria primera fins a l'article final. L'encàrrec va ser fer el redisseny de la seva web corporativa, que actua com a aparador del negoci per ajudar a entendre el seu històric ofici de manera visual. El site és un espai on hi ha agrupades les cinc pàgines web de les empreses que formen part del grup. Cada una d'elles comparteixen un sistema visual comú que aporta homogeneïtat i consistència de marca.