Espai e

Digital

Espai e és un equip que treballa dins l’àmbit del disseny, l’escenografia i l’arquitectura.

Es desenvolupa una web que respecti el concepte inicial i sigui el reflex de la seva identitat. Dissenyem una navegació senzilla, on mostrem les imatges dels projectes escenogràfics i arquitectònics, omplint uns espais buits (fidel exemple de la feina que desenvolupen).