Esther Belvis

Strategy Aspirational for Change-Makers.

Esther Belvis, és una professional polifacètica en quant a les disciplines i els sectors en els quals treballa. Docent a la universitat, escriptora d'articles, estratega que busca el canvi social de marques que estan dintre del sector més coporatiu, marques o institucions educatives, o projectes de tipus artístic i/o social..., aquesta descripció ens ajudaria a definir qui és i què fa.

La seva demanda i objectius van ser clars: ajudar a definir-se, a que s'entengui el que fa i que la visualització de la seva web mantingués un to juganer i artístic.Partint dels eixos en els que treballa: Estratègia, Investigació i Experiència, els vam unir amb els camps de feina on aplica el seu coneixement i que són: Social, Educatiu, Corporatiu i Artístic.
El resultat d'aquesta idea va ser la creació d'uns codis visuals que ens permeten ser el fil conductor de la seva identitat gràfica.

Vam desenvolupar un sistema de colors i formes, permetent tenir contenidors que ens serveixen per mostrar les imatges dels seus projectes. Alhora, seguint amb les seves ganes de tenir una web una mica juganera, vam plantejar una Home on l'usuari ha d'esbrinar com poder veure els seus projectes, clicant i desclicant es descobreix quina és la manera de veure contingut.

La web, és relativament senzilla en quan a volum, per això calia trobar aquests petits detalls que la fan única i personal.

Al mateix temps que la creació i desenvolupament de la web, vam crear una marca - logotip que ens facilita la seva comunicació a les xarxes socials, disseny de targetes i altres documents que utilitza en el seu dia a dia.