Esther Belvis

Identitat

Strategy Aspirational for Change-Makers.

Esther Belvis, és una professional polifacètica en quant a les disciplines i els sectors en els quals treballa. Docent a la universitat, escriptora d'articles, estratega que busca el canvi social de marques que estan dintre del sector més coporatiu, marques o institucions educatives, o projectes de tipus artístic i/o social..., aquesta descripció ens ajudaria a definir qui és i què fa.Partint dels eixos en els que treballa: Estratègia, Investigació i Experiència, els vam unir amb els camps de feina on aplica el seu coneixement i que són: Social, Educatiu, Corporatiu i Artístic. El resultat d'aquesta idea va ser la creació d'uns codis visuals que ens permeten ser el fil conductor de la seva identitat gràfica.

Vam crear una marca-logotip que ens facilita la seva comunicació a les xarxes socials, disseny de targetes i altres documents que utilitza en el seu dia a dia.