Gustav Heess

Digital

Una empresa líder en el món dedicada al sector dels olis vegetals i productes afins.

Es va realitzar una web que, tot i no oblidar el caràcter més corporatiu i comercial de Gustav Heess, comuniqués d'una forma més orgànica. Es va aconseguir mitjançant els moviments d'scroll, la direcció d'art a les fotografies de portada i els colors i tipografies utilitzats al llarg de tota la pàgina.